Impresariaat voor buitenlandse vertellers

Bezige bijtjes

Blog dd 01-04-2014

Het líjkt eventjes stil aan het front van de Brede School Verslaggevers. Met de nadruk op ‘lijkt’, want het is maar schijn. Er zijn artikelen in de maak, interviewvragen zijn of worden geformuleerd en de eerste interviewkandidaten zijn uitgenodigd om op bezoek te komen. Ze zijn gevraagd om een bezoek te brengen aan ‘de redactie’ waar de verslaggevers staan te popelen om de gasten van hun keuze het hemd van het lijf te vragen.

Eerlijk is eerlijk. Dat is echt aan hen besteedt. Maar het schrijven? De aantekeningen uitwerken tot een leesbaar stukje tekst? Dat valt niet mee! De eerste lichting Brede School Verslaggevers heeft enorm veel ambitie, maar nauwelijks rust in de jonge lijven om serieus te gaan zitten typen. En telkens maar een uurtje, is behoorlijk kort. In ieder geval om te schrijven.

Dat is in ieder geval veel meer dan even een paar zinnen bedenken. Het is eerder een kwestie van wikken en wegen. Hoe zeg je iets het best? Hoe schrijf je iets aantrekkelijk op, zonder dat drie keer het woordje ‘ook’ voorkomt in drie achtereenvolgende zinnen?

Het is puzzelen. En daarna schaven. Schaven en polijsten. Door mij. Zodat de artikelen geschikt worden voor publicatie. Bijvoorbeeld op de website van de Stichting Veldvest, de site van de Brede School Veldhoven, van de basisscholen waar de verslaggevers op zitten en mijn eigen site.  

Tot dusver is er nog niet zo gek veel te vinden van het werk dat de acht meiden verrichten, maar er zit veel in de pen. Zodat ik verwacht dat de eerste lichting van de Brede School Verslaggevers in Veldhoven iedereen nog versteld doet staan. Daar wordt in ieder geval hard aan gewerkt. Want we zijn een stel bezige bijtjes bij elkaar!