Impresariaat voor buitenlandse vertellers

Vragen staat vrij

Blog dd. 29-10-2014

Het was een idee van Ot Ottenheim, cultuurcoördinator van Brede School Veldhoven. Hij wilde kinderen de kans geven om in hun vrije tijd aan de slag te gaan als journalisten. Wat 22 kinderen ondertussen hebben gedaan. Op hun eigen manier; onbevangen en erg geïnteresseerd.

Natuurlijk helpt het dat deze Brede School Verslaggevers zelf onderwerpen mogen aandragen. Vervolgens bedenken ze zelf hun vragen, al mogen ze altijd rekenen op een beetje hulp en begeleiding van mij.

Dat is overigens niet nodig als het om ethiek gaat: ze corrigeren elkaar als ze vinden dat een vraag niet door de beugel kan. Toch wijs ik dergelijke vragen niet meteen van de hand. Want als kinderen iets willen weten, moeten ze die kans toch krijgen?!

Mijn motto is dan ook: vragen staat vrij. Al is het goed om eerst na te denken hoe je ze formuleert en stelt. Wat gaandeweg een interview wel eens minder briljant uitpakt. Maar de ervaring leert dat de volwassen gesprekspartners een directe aanpak wel kunnen waarderen. Ze gunnen kinderen dat ze kind zijn. Nog nooit is hen een vraag verweten, ook al was die (te) persoonlijk.

Ach, volwassenen kunnen wel tegen een stootje. En ze kunnen er altijd voor kiezen om geen antwoord te geven. Want vragen staat vrij, maar antwoorden ook!