Impresariaat voor buitenlandse vertellers

De donderdag voor carnaval

Blog dd 27-2-2014

Het voelde raar. Heel raar om deze donderdagochtend carnavalskleren aan te trekken en op de fiets te stappen. Op weg naar het plaatselijk theater voor een verslag over een soort kinderschagerfestival: de verkiezing van het kindercarnavalslied van Veldhoven.

Binnen was de gêne meteen voorbij. Want de carnavalsmuziek galmde me tegemoet vanuit de grote zaal waar een groot deel van de kinderen al verzameld was. Het merendeel in bonte uitdossingen, waaronder een meisje in een prachtig groen kikkerpak met de grootogige kop voor haar borst, een jongen van wie je nog net het gezicht kon zien in zijn ranke pinguinpak en die opvallende rode kip, gekleed als een mascotte van een sportclub, dus met een grote, gesnavelde kop met gele kam over het hoofd getrokken.

De verkleedde kinderen bleken allemaal van dezelfde school te zijn. Hun 'tegenstanders', leerlingen van een andere basisschool, hadden niet begrepen dat ze in vol ornaat werden verwacht. Op vrijdag... Ja! Want dan vieren ze carnaval op school. Maar nu? Op de donderdag voor carnaval?

Het misverstand is een kinderziekte in een nieuw educatief project. Een vernieuwend en heel slim project, met veel potentie. Want als je de traditie van het carnaval levend wilt houden, is het goed om kinderen er echt bij te betrekken. 

De opzet is simpel. 1. Vertel de kinderen over de achtergronden van het jaarlijkse feestgedruis. 2. Sta stil bij het muziekgenre wat bij carnaval hoort. 3. Lever kant-en-klare melodieeën aan waarop ze onder begeleiding toepasselijke teksten mogen bedenken. En voilà: je hebt een hele club feestvierders die in polonaise hun eigen carnavalskraker uit de kelen laten klinken. In dit geval 230 kinderen in de leeftijd van acht tot elf, twaalf jaar oud die samen een uurtje uit hun dak gaan.

De een weliswaar wat meer dan de ander, maar wat wil een rechtgeaarde carnavalist nog meer? Nou... Het sluitstuk van het project - de verkiezing - misschien vervroegen? Want dan krijgen de liedjes een kans om te veranderen in populaire nummers. Hits die dj's in tenten, zaaltjes en kroegen moeten draaien omdat het publiek er om vraagt. Plaatselijke carnavalsmuziek voor iedereen om trots op te zijn als die uit boxen klinkt tijdens de kinderoptocht of de grote stoet een dag later.

De donderdag voor carnaval is daarvoor wel heel erg kort dag. In ieder geval te kort dag om nog te regelen dat het winnende lied live klinkt als de grote prins de sleutel van de gemeente krijgt. Jammer, want dat is een uitstekend idee. Zoals er meer goede ideeën zijn die praktisch niet (meer) uitvoerbaar bleken. Misschien dan toch maar uitwijken naar een andere datum. De elfde van de elfde wellicht? Die valt dit jaar op een dinsdag. Een gewone, doordeweeksde dag. Net zo gewoon als deze donderdag voor carnaval.