Impresariaat voor buitenlandse vertellers

Pionierswerk

Blog dd. 10-6-2014

De Brede School Verslaggevers hebben er zelf weinig van gemerkt. Maar het pionierswerk dat voor de eerste lichting is verricht, heeft behoorlijk wat tijd gekost. Elke bijeenkomst vereist voorbereiding en elke bijeenkomst levert weer volop werk op, want alle schrijfsels moeten weer bewerkt worden en geschikt gemaakt voor publicatie. In de Ahrenberger, maar ook op diverse websites en in nieuwsbrieven.

Ja, dat is erg leuk om te doen. Maar ook erg tijdrovend. Niemand heeft goed in de gaten hoeveel moeite alles kost. Zo heb ik een tijdje contact gehad met de Dierenbescherming, maar is het uiteindelijk niet gelukt om een afspraak te maken voor een interview door de scholieren. Verder had het heel wat voeten in de aarde voordat ik een compleet overzicht had van alle twaalf theaterproducties waarmee achtste groepers in Veldhoven dit jaar afscheid nemen van hun basisschool. En dan waren er nog afspraken die waren gemaakt met interviewkandidaten, maar die door omstandigheden werden uitgesteld.

Natuurlijk, het is allemaal goed gekomen. Uiteindelijk lukt me dat steeds, maar zelden zonder slag of stoot. Waarbij meespeelt dat het de eerste keer was, zodat het pilot project niet alleen interessant en leerzaam was voor de kinderen, maar ook voor mij.

Ik weet in ieder geval beter wat haalbaar is en heb al ideeën hoe ik het een volgende keer kan aanpakken. Dat zal zeker wat tijd schelen, maar Brede School Verslaggevers begeleiden, ook al is het maar een uurtje per week, blijft een arbeidsintensieve bezigheid.