Impresariaat voor buitenlandse vertellers

Dansende verslaggevers

Blog dd. 20-5-2014

Het kan haast niet gekker. Verslaggevers die staan te dansen op 'de redactie'. Wat deze week is gebeurd. NIet uit feestvreugde omdat het derde grote artikel in de weekkrant komt. Nee, de meiden oefenden hun moves voor de afscheidsrevue.

Hoe ze daarbij kwamen? Nou, ze werden blijkbaar geïnspireerd toen ze bezig waren met een artikel over dat onderwerp. Drie verslaggevers mogen er samen 350 woorden aan wijden, maar ze liepen vast na een kleine tweehonderd woorden. En weg was de inspiratie en de concentratie. Dan maar muziek aan en.... Juist! Dansen. 

Tja, het valt niet mee om in de vrije tijd 'aan het werk' te zijn. Al is dat geen enkel probleem als er een gast op bezoek is die ze het hemd van het lijf mogen vragen. Pas als er teksten geschreven moeten worden, is het voor sommigen toch een stuk minder aantrekkelijk. Toch moet het, want er zijn afspraken gemaakt, waardoor we deadlines moeten halen. 

Daarom was ik blij te merken dat andere verslaggevers serieus aan de slag probeerden te blijven. Zodat er na een uur toch een bericht, een verslagje en een interview zijn uitgewerkt. En het artikel over de afscheids-voorstellingen van de groepen 8? Dat hoeft gelukkig volgende week pas af te zijn!