Impresariaat voor buitenlandse vertellers

Leerzaam en leuk

Blog dd. 8-4-2014

De mooie kant van de journalistiek is weer eens bevestigd. Je wordt er zoveel wijzer van! Zoals deze week, toen de Brede School Verslaggevers Piet Somers mochten interviewen. Deze opa van een van de verslaggevers werkt als vrijwillig chauffeur voor de Stichting WensAmbulance Brabant. Een fantastisch initiatief dat pas een kleine drie jaar geleden van de grond kwam. Zodat nog lang niet iedereen deze nobele instelling kent.

Dat geldt in ieder geval voor enkele leerkrachten van basisschool De Berckacker; het wekelijkse  thuisfront van de verslaggevers. En het was niet voor het eerst dat leerkrachten op deze school aangenaam verrast werden met nieuwe informatie. Want in het project democratie en de gastlessen journalistiek die daar onderdeel van zijn, moesten leerkrachten toegeven dat ze niet op de hoogte zijn van de uitbuiting van kinderen op Turkse katoenplantages.

Weer wat geleerd. Dankzij journalisten die hun werk doen. Zoals de Brede School Verslaggevers. Een groepje kinderen van tien, elf en twaalf jaar oud die soms meer weten dan de volwassenen die hen begeleiden en les geven. Mijn idee: vlak ze niet uit! Ze kunnen je de ogen openen. En het interview met Piet Somers? Dat was niet alleen leerzaam, maar ook leuk. Want in nog geen half uurtje tijd heeft deze opa de Brede School Verslaggevers goed bijgepraat. Zodat zij meer weten dan menig juf en meester. Volgende maand kunnen zij erover lezen in De Ahrenberger. Maar de verslaggevers? Die weten het al lang!