Brede School Verslaggevers Impresariaat voor buitenlandse vertellers

20-04-2018: Internationaal Vertelfestival België

Openbaar toegankelijk weekend van een groot internationaal vertelfestival op de Landcommanderij Alden Biesen.